Thursday, May 15, 2014

Tarikh Penghantaran disertasi Semester Mac - Julai 2014

Tarikh penghantaran disertasi dipinda ke  2 Jun 2014 (Isnin).  Sila download Submission Form <--- klik di sini.  

Kepada pelajar yang tidak dapat menhantar disertasi, sila pastikan menghantar borang progress report <-- sila klik disini.

Haap maklum.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.