Friday, January 22, 2016

Progress Report (Coursework)

Kepada semua pelajar yang mendaftarACC800/RAC883 yang tidak menghantar dissertation, sila hantar borang progress report (Coursework) sebelum atau pada 26 Januari 2016.  Penilaian ini penting bagi tujuan kemasukan status dissertation. 

Kemasukan status hanya kepada mereka yang mendaftar dan membayar yuran sahaja.  Sila semak status anda di portal pelajar.  Bagi pelajar yang telah menghantar, sila abaikan notis ini.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.