Tuesday, September 20, 2016

Validasi

Q&A

7. Perlukah saya membuat validasi kursus?

 Pelajar digalakkan untuk membuat validasi kursus bagi memastikan semua kursus yang telah didaftarkan adalah betul. Sekiranya terdapat kesilapan pada Penyata Kelayakan Menduduki Peperiksaan, pelajar akan bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya validasi tidak dilakukan.  

7. (Do I need to validate the courses registered earlier?)
Students are strongly encouraged to validate the courses registered to ensure that the registration courses is correct. If there are errors in the Penyata Kelayakan Menduduki Peperiksaan, students will be fully responsible if in the first place validation is not performed.

Resource from  : HEA website

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.