Monday, May 29, 2017

Penghantaran disertasi


Dimaklumkan bahawa tarikh akhir penghantaran disertasi untuk semester Mac - Julai 2017 ialah pada 2 Jun 2017. 

Berikut adalah senarai semak untuk penghantaran disertasi:-

a. Disertasi - 2 salinan
b. Submision Form (Form A) - 1 salinan (ditandatangani oleh penyelia)
c. Similarity Report (Turnitin) (kurang daripada 30%)- 2 salinan
d. Bukti English Editing - 1 salinan

Jika pelajar tidak menghantar dissertation pada semester ini,  sila hantar borang progress report (<--- klik disini) yang lengkap dengan kadar segera ke Pejabat Siswazah atau email ke nuramalina4061@salam.uitm.edu.my atau nurfarra@salam.uitm.edu.my.
 
Harap maklum.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.