Wednesday, March 15, 2017

PENJANAAN BIL (YURAN PENGAJIAN)

Bagi pelajar yang tidak dapat menjana bil (yuran pengajian - untuk kali pertama sahaja), boleh menghubungi pejabat pengajian siswazah di talian 03-3258 7336.

Pihak Fakulti boleh menjana bil sehingga 17 Mac 2017.

Harap Maklum

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.