Thursday, March 16, 2017

RAC873 / ACC802 - Separuh Masa

Semua Pelajar adalah dalam:

* kumpulan AC703P4B,
* Bilik Kuliah : 1427B,
* Pensyarah : Prof. Madya Dr. Azizah Abdullah,
* Hari: Sabtu (9 pagi - 12 tengahari)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.