Friday, March 24, 2017

PERHATIAN

Perhatian kepada pelajar bernama WAN ZAKIAH BINTI MOHAMED DAUD (AC 700 - MASTER OF ACCOUNTANCY), Sila hadir ke Pejabat Pengajian Siswazah, Fakulti Perakaunan, UiTM Puncak Alam dengan kadar SEGERA . Dan sila berjumpa dengan Koordinator (Kerja Kursus)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.