Wednesday, March 15, 2017

PERINGATAN : NOTIS PELAJAR SEPARUH MASA

Sila pastikan pendaftaran kod kursus anda adalah di dalam kumpulan yang berakhir dengan P(X).

Contoh:-

         AC700P1, AC700P2, AC700P3,
         AC703P1, AC703P2, AC703P3.


KEGAGALAN MENDAFTAR KUMPULAN YANG BETUL AKAN MENDATANGKAN MASALAH SEMASA PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN DAN MARKAH.

HANYA YANG MENDAPAT KEBENARAN FAKULTI SAHAJA DIBENARKAN.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.